Rimelig advokatbistand
Legalis tilbyr juridisk bistand raskere, rimeligere og mer tilgjengelig
logo
Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 900 000 medlemmer er organisert i 24 fagforbund som er tilsluttet LO.
Se alle rabatter du kan få via LO

Rimelig advokatbistand

God rabatt på timepris med mer.


Om du har behov for øyeblikkelig hjelp av advokat i privatlivet får du rask hjelp, og er garantert gjennomgang av saken innen 24 timer om du benytter medlemsfordelen din på advokatbistand gjennom vår samarbeidspartner, Advokatfirmaet Legalis AS

Dine medlemsfordeler:

MEDLEMSTELEFONEN
Innledende samtale:

  • Enkle spørsmål og anbefaling om videre prosess er gratis.

Videre bistand:

  • Ønske om videre bistand til for eksempel møter, skriving av brev, forhandlinger m.m. avtales i egen oppdragsavtale
  • Rabattpris for slik oppfølgende bistand er kr 1170,- eks. mva pr. 01.01.2015 (kr 1462,50 inkl. mva).
  • 20% rabatt på alle juridiske kontrakter

Det tas forbehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger.

RÅDGIVNINGSSKJEMA
Ved bruk av rådgivningsskjema gjelder disse prisene:

  • Enkle svar og anbefaling om videre prosess er gratis
  • Kr 375,- inkl. mva: Juridisk svar på ditt spørsmål/Juridisk vurdering
  • Kr 750,- inkl. mva: Arbeid på timebasis ved mer omfattende netthenvendelser

HENVENDELSE PÅ E-POST
Bruk gjerne e-post, hvis dette er praktisk for å beskrive ditt behov.
Ved henvendelse på advokat@legalis.no gjelder samme betingelser som ved bruk av Medlemstelefonen (se over)

Rettshjelpsforsikring – LOfavør Kollektiv Hjemforsikring
Ved bistand i tvistesaker får du hjelp av Advokatfirmaet Legalis til å søke om retthjelpsdekning gjennom din innboforsikring Kollektiv hjem.
Forsikringen dekker store deler av advokatkostnaden i mange typer saker.

Hvor

Hele Norge

Kategori

Forsikring & økonomi

Periode

Alltid